Portal del Federat

El Portal del Federat: nou canal de comunicació amb la FCF

A partir de la propera temporada, tots els federats disposaran d'una nova eina per interactuar amb la FCF i dur a terme alguns dels tràmits indispensables per tal de disposar de llicència federativa.


ACCÉS AL PORTAL DEL FEDERAT
Aquesta nova eina, anomenada El Portal del Federat, serà accessible a través del portal 
futbol.cat.El principal objectiu d'aquest Portal és el de canalitzar l'afiliació del federat a la Mutualitat de Futbolistes. En aquest cas, i a partir de la temporada 2014-2015, serà el propi federat qui realitzarà aquest tràmit amb independència del club on finalment es realitzi la llicència definitiva. A diferència del que es venia fent fins ara, l'afiliació serà doncs responsabilitat del propi federat i no del club.

El DÍPTIC DEL PORTAL DEL FEDERAT conté tota la informació relativa a aquest nou sistema. Futbol.cat permetrà a tot el futbol català tenir la seva cobertura per tota la temporada i la pretemporada, i per a totes les activitats federatives homologades. Això implica que els federats tinguin l'obligació de donar-se d'alta per tenir vigent la seva cobertura en cas d'accident.

Amb aquest nou sistema, la responsabilitat de l'afiliació a la Mutualitat recaurà en el propi federat (en el cas que ho faci el propi club s'entendrà que s'està incorrent en un cas de suplantació d'identitat), tot i que els clubs seguiran sent els responsables de facilitar als federats el full de registre que els permeti accedir a 
futbol.cat. Aquesta eina serà operativa a partir del proper 1 de juliol, moment a partir del qual els clubs podran imprimir els fulls de registre i facilitar-los als seus federats.

Pel que fa al federat, no disposarà de cobertura per accident esportiu fins que tingui la revisió mèdica i l'afiliació a la Mutualitat en vigor. En el moment de fer el pagament de l'afiliació a la Mutualitat, el federat podrà visualitzar les condicions d'afiliació per tal d'identificar totes les cobertures de la mateixa i com actuar en cas d'accident. Quedaran excloses d'aquestes cobertures totes aquelles activitats que no estiguin autoritzades per part de la pròpia Federació. Dins aquests nou espai, el federat podrà visualitzar tota la seva informació federativa: les dades referents a la seva revisió mèdica, l'estat de tramitació de la seva llicència, amb quin club està vinculat en cada moment o l'estat d'alta o de baixa mèdica esportiva. En definitiva, tot un exercici de transparència de la Federació de cara als seus federats que podran disposar d'aquestes i d'altres informacions del seu interès en temps real.

A partir del proper mes de juliol, des de les diferents delegacions federatives es programaran una sèrie de jornades formatives per tal d'explicar detalladament el funcionament i l'operativa de 
futbol.cat. En breu informarem sobre aquestes jornades de formació.  També es posarà a l'abast de federat una sèria de vídeotutorials i textos informatius per tal que els tràmits es puguin efectuar amb la màxima comoditat possible.

Al 
díptic hi trobareu un telèfon i un correu electrònic de contacte per a qualsevol mena d'informació o aclariment.

Aquest Portal del Federat serà accessible des de qualsevol dispositiu amb connexió a Internet (PC, tablet, smartphone,...) adaptant el seu format en cada necessitat perquè sigui accessible des de qualsevol ubicació, com ara des dels 
camps de futbol i pavellons de futbol sala que és on els federats desenvolupen la seva activitat.